Ömer Atagenç

Arş. Gör. Dr. Ömer Atagenç, Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmaktadır. 

Lisans: Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD

Doktora: Gazi Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD

 
3WTURK CMS v7.03WTURK CMS v7.0